Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
01-01-1970 08:00 Thị FC -vs- Cổ Bản FC B
10-04-2021 14:30 Mậu FC -vs- Công FC A
10-04-2021 16:00 Đồng Hoàng FC -vs- Nhân Huệ FC B 1
11-04-2021 14:00 Cơ quan FC -vs- Nhân Đạo FC A 1

Kết quả

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
01-05-2021 14:00 Đồng Hoàng FC 0 - 4 Y Sơn FC B 1
01-05-2021 15:30 Nhân Huệ FC 1 - 3 Cổ Bản FC B 1
02-05-2021 14:00 Thị FC - Nhân Huệ FC B 1
02-05-2021 15:30 Y Sơn FC - Cổ Bản FC B 1

Thống kê chuyên môn

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến