Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
20-11-2023 08:00 Lê lợi -vs- Bùi huy Khánh A
20-11-2023 08:00 Giàng A Nụ -vs- Van tinh A
20-11-2023 08:00 Hồ Hồng tiến -vs- Nguyễn mạnh quân B
20-11-2023 08:00 Phạm minh Sơn -vs- Hoài phạm B
20-11-2023 08:00 Trần Quang Mạnh -vs- Đúc hùng C
20-11-2023 08:00 Nình Vùng -vs- Tâm phạm C
20-11-2023 08:00 Hai Nguyen -vs- Phan Bá tín D
20-11-2023 08:00 Thuý Nguyen Long -vs- Nguyễn trọng thi D

Kết quả

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
20-11-2023 08:00 Võ phát - Trần Quang Mạnh Trận - Tứ kết 1
20-11-2023 08:00 Phạm minh Sơn 1 - 1Pen
3 - 1
Phan Bá tín Trận - Tứ kết 2
20-11-2023 08:00 Nguyễn trọng thi - Lê lợi Trận - Tứ kết 3
20-11-2023 08:00 Giàng A Nụ - Đúc hùng Trận - Tứ kết 4

Thống kê chuyên môn

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến