CONCACAF 1

Ngày bắt đầu: 02/01/2023
Ngày kết thúc: 01/01/1970
Số đội tham dự: 30
Địa điểm thi đấu:
Thể thức thi đấu: Chia bảng
Số bảng đấu: 6
Tổng số trận đấu: 120
Số hiệp 1 trận:
Thời gian 1 hiệp: phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội:
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội:

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến