HDS_V1

Ngày bắt đầu: 02/12/2022
Ngày kết thúc: 05/12/2022
Số đội tham dự: 12
Địa điểm thi đấu: Sân Bóng Hùng Đoan Sport
Thể thức thi đấu: Chia bảng
Số bảng đấu: 3
Tổng số trận đấu: 22
Số hiệp 1 trận: 2
Thời gian 1 hiệp: 30 phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội: 20
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội: 2

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến