Trận đấu

2 - 1

25-04-2021 14:00

1

Nguyễn Đắc Long

20'

Nguyễn Huy Hách

25'

Trịnh Văn Bộ

40'

Đang cập nhật dữ liệu


Đang cập nhật dữ liệu

Chưa có đội hình

Chưa có đội hình

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến