Trận đấu

1 - 1

10-04-2021 14:30

Nguyễn Văn Vinh

15'

Nguyễn Duy Tường

34'

Phạm Văn Hưng

43'

Đang cập nhật dữ liệu


Đang cập nhật dữ liệu

Chưa có đội hình

Chưa có đội hình

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến