Nhà tài trợ

Trận đấu

1 - 4

30-11-2019 15:15

VSA2 - Sân số 4

  • Lê Mạnh Cường (46')
  • Vũ Quý Trung (54')
  • (12') Lê Quang Tùng
  • (17') Lưu Anh Tuấn
  • (20') Lưu Anh Tuấn
  • (38') Lưu Anh Tuấn
  • (42') Dương Đức Cường

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến