Trận đấu

1 - 2

10-04-2021 16:00

1

Nguyễn Minh Vũ

12'

Đàm Xuân Tú

17'

Đàm Xuân Dũng

25'

Lương Vũ Tràng

30'

Mai Xuân Trường

36'

Mai Xuân Trường

47'

Đang cập nhật dữ liệu


Đang cập nhật dữ liệu

Chưa có đội hình

Chưa có đội hình

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến