Danh sách hồ sơ đăng ký

STT Đội bóng Người đại diện Ngày đăng ký Trạng thái
1 YEONGJU JEIL HIGH SCHOOL 20-11-2023 23:01:15 Chấp nhận
2 CHUYÊN LAM SƠN 21-11-2023 14:35:06 Chấp nhận

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến