GIAO HỮU QUỐC TẾ VIỆT - HÀN

Ngày bắt đầu: 22/11/2023
Ngày kết thúc: 30/11/2023
Số đội tham dự: 2
Địa điểm thi đấu:
Thể thức thi đấu: Đá vòng tròn
Tổng số trận đấu: 1
Số hiệp 1 trận: 0
Thời gian 1 hiệp: 0 phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội: 15
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội: 0

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến