Trận tiếp theo

Lịch thi đấu sắp tới

KẾT QUẢ MỚI NHẤT

Nhà tài trợ

Danh sách hồ sơ đăng ký

STT Đội bóng Người đại diện Ngày đăng ký Trạng thái
1 Đà Bắc FC Lê Xuân Hiệp 15-06-2022 15:54:42 Chấp nhận
2 FC BaTeo Phạm Hồng Quốc 20-06-2022 15:15:55 Chấp nhận
3 Kim Bôi FB Bùi Văn Thành 27-06-2022 23:46:31 Chấp nhận
4 FC ĐOÀN KẾT Phạm Duy Hoàn 28-06-2022 17:49:47 Chấp nhận
5 FC BỜ TRÁI Trần Tuấn Anh 30-06-2022 15:32:10 Chấp nhận
6 FC Yên Thủy 123 Bùi Phương Nam 01-07-2022 08:31:10 Chấp nhận
7 FC VỪA VÀ ĐỦ Nguyễn Duy Linh 01-07-2022 23:41:00 Chấp nhận
8 FC VỤ BẢN Việt Dũng 07-07-2022 08:32:33 Chấp nhận

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến