Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 B9 Phạm Hải Nam 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 B8 Lê Tiến Dũng 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 C8 Lê Quang Phong 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 C2 Nguyễn Quang Phát 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 B9 Phạm Hải Nam 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 C8 Lê Quang Phong 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng C

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 B9 Phạm Hải Nam 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 B8 Lê Tiến Dũng 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 C8 Lê Quang Phong 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 C2 Nguyễn Quang Phát 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng D

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 B9 Phạm Hải Nam 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 B8 Lê Tiến Dũng 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 C8 Lê Quang Phong 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 C2 Nguyễn Quang Phát 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến