Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Sân
02-10-2022 08:00 FC 10 CHẴN C3TP -vs- FC 10 A LẺ Sân N2B Bế Văn Đàn
02-10-2022 09:30 FC 12 A CHẴN -vs- FC 12 LẺ C3TP Sân N2B Bế Văn Đàn
02-10-2022 14:30 FC 11 LẺ C3TP -vs- FC 12 CHẴN C3TP Sân N2B Bế Văn Đàn

Kết quả

Ngày Giờ Trận đấu Sân
06-10-2022 07:00 FC 11 LẺ C3TP 1 - 1 FC 12 LẺ C3TP Sân N2B Bế Văn Đàn
06-10-2022 08:15 FC 10 CHẴN C3TP 3 - 0 FC A 1/2 Sân N2B Bế Văn Đàn
06-10-2022 09:30 FC 12 CHẴN C3TP 1 - 3 FC 10 A LẺ Sân N2B Bế Văn Đàn

Thống kê chuyên môn

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến