Trận tiếp theo

0Ngày 0Giờ 0Phút 0Giây
25-05-2024 | 16:30:00
sân bóng Lông Vũ 2 địa chỉ số 280 đường Ngô Quyền phường Vạn Mỹ quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

Lịch thi đấu sắp tới

- VS -
25-05-2024 | 16:30:00
sân bóng Lông Vũ 2 địa chỉ số 280 đường Ngô Quyền phường Vạn Mỹ quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng
25-05-2024 | 17:30:00
sân bóng Lông Vũ 2 địa chỉ số 280 đường Ngô Quyền phường Vạn Mỹ quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

KẾT QUẢ MỚI NHẤT

18-05-2024 17:30:00
18-05-2024 17:30:00
18-05-2024 16:30:00
18-05-2024 16:30:00

Nhà tài trợ

Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
25-05-2024 16:30 -vs- A sân bóng Lông Vũ 2 địa chỉ số 280 đường Ngô Quyền phường Vạn Mỹ quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng
25-05-2024 16:30 -vs- B sân bóng Lông Vũ 2 địa chỉ số 280 đường Ngô Quyền phường Vạn Mỹ quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng
25-05-2024 17:30 -vs- A sân bóng Lông Vũ 2 địa chỉ số 280 đường Ngô Quyền phường Vạn Mỹ quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng
25-05-2024 17:30 -vs- B sân bóng Lông Vũ 2 địa chỉ số 280 đường Ngô Quyền phường Vạn Mỹ quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

Kết quả

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
18-05-2024 16:30 7 - 2 A sân bóng Lông Vũ 2 địa chỉ số 280 đường Ngô Quyền phường Vạn Mỹ quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng
18-05-2024 16:30 5 - 0 B sân bóng Lông Vũ 2 địa chỉ số 280 đường Ngô Quyền phường Vạn Mỹ quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng
18-05-2024 17:30 1 - 0 A sân bóng Lông Vũ 2 địa chỉ số 280 đường Ngô Quyền phường Vạn Mỹ quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng
18-05-2024 17:30 1 - 0 B sân bóng Lông Vũ 2 địa chỉ số 280 đường Ngô Quyền phường Vạn Mỹ quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

Thống kê chuyên môn

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến