Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
16-02-2024 08:00 -vs- A sân xuân phúc
16-02-2024 09:00 -vs- B sân xuân phúc
16-02-2024 14:00 -vs- A sân ánh dương
16-02-2024 15:00 -vs- B sân ánh dương

Kết quả

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
24-02-2024 14:00 2 - 6 Tranh giải 3 sân xuân phúc
24-02-2024 15:00 1 - 1Pen
4 - 1
Chung kết sân xuân phúc

Thống kê chuyên môn

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến