Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
01-01-1970 08:00 CNTT VIỆT - ANH 1 K61 -vs- QTKD VIỆT - ANH K64 A
01-01-1970 08:00 CƠ KHÍ Ô TÔ VIỆT - ANH K63 -vs- QLXD VIỆT - ANH K63 A

Kết quả

Thống kê chuyên môn

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến