Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
19-11-2023 08:30 -vs- A Sân 1
19-11-2023 08:30 -vs- B Sân 2
19-11-2023 08:30 -vs- C Sân 3
19-11-2023 08:30 -vs- D Sân 4
19-11-2023 10:00 -vs- A Sân 1
19-11-2023 10:00 -vs- B Sân 2
19-11-2023 10:00 -vs- C Sân 3
19-11-2023 10:00 -vs- D Sân 4

Kết quả

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
10-12-2023 08:30 1 - 3 Tranh giải 3 Sân 1
10-12-2023 10:00 4 - 5 Chung kết Sân 1

Thống kê chuyên môn

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến