Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
27-11-2022 07:00 Đội A-1 -vs- Đội A-3 A Sân 1
27-11-2022 07:00 Đội A-2 -vs- Đội A-4 A Sân 2
27-11-2022 07:00 Đội B-1 -vs- Đội B-3 B Sân 3
27-11-2022 07:00 Đội B-2 -vs- Đội B-4 B Sân 4
27-11-2022 08:00 Đội C-1 -vs- Đội C-3 C Sân 1
27-11-2022 08:00 Đội C-2 -vs- Đội C-4 C Sân 2
27-11-2022 08:00 Đội D-1 -vs- Đội D-3 D Sân 3
27-11-2022 08:00 Đội D-2 -vs- Đội D-4 D Sân 4
27-11-2022 09:00 Đội E-1 -vs- Đội E-3 E Sân 1
27-11-2022 09:00 Đội E-2 -vs- Đội E-4 E Sân 2
27-11-2022 09:00 Đội F-1 -vs- Đội F-3 F Sân 3
27-11-2022 09:00 Đội F-2 -vs- Đội F-4 F Sân 4
27-11-2022 10:00 Đội G-1 -vs- Đội G-3 G Sân 1
27-11-2022 10:00 Đội G-2 -vs- Đội G-4 G Sân 2
27-11-2022 10:00 Đội H-1 -vs- Đội H-3 H Sân 3
27-11-2022 10:00 Đội H-2 -vs- Đội H-4 H Sân 4

Kết quả

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân

Thống kê chuyên môn

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến