Nhà tài trợ

Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
26-11-2023 17:30 -vs- A 6C
26-11-2023 17:30 -vs- B 6D
26-11-2023 18:30 -vs- A 6D
26-11-2023 18:30 -vs- C 6C
26-11-2023 19:30 -vs- B 6C
26-11-2023 19:30 -vs- C 6D

Kết quả

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
16-12-2023 15:30 3 - 3Pen
2 - 4
Tranh giải 3 6C
16-12-2023 16:30 1 - 5 Chung kết 6C

Thống kê chuyên môn

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến