Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
13-05-2024 14:00 -vs- A Sân Bóng Đá Bình Thành
14-05-2024 14:00 -vs- A Sân Bóng Đá Bình Thành
14-05-2024 16:00 -vs- B Sân Bóng Đá Bình Thành
14-05-2024 16:00 -vs- B Sân Bóng Đá Bình Thành

Kết quả

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
13-05-2024 14:00 4 - 2 A Sân Bóng Đá Bình Thành
14-05-2024 14:00 5 - 2 A Sân Bóng Đá Bình Thành
14-05-2024 16:00 - B Sân Bóng Đá Bình Thành
14-05-2024 16:00 - B Sân Bóng Đá Bình Thành

Thống kê chuyên môn

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến