Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
14-08-2022 08:45 HYUNDAI TUYÊN QUANG -vs- HYUNDAI YÊN BÁI A Hoàng Nam (YB)
14-08-2022 08:45 HD BẮC NINH -vs- HYUNDAI THÁI NGUYÊN B TT Thanh TN (BN)
14-08-2022 08:45 HYUNDAI QUẢNG NINH -vs- HYUNDAI HẢI PHÒNG C CĐ Duyên Hải (HP)
14-08-2022 08:45 HYUNDAI HÀ NAM -vs- HD NINH BÌNH D Nhật Minh Quang (PL)
14-08-2022 08:45 Hyundai Thành Công -vs- HYUNDAI SƠN TÂY E TT ĐT BĐ trẻ (HN)
14-08-2022 08:45 HYUNDAI ĐÔNG ANH -vs- HYUNDAI HÒA BÌNH F TT ĐT BĐ trẻ (HN)
14-08-2022 08:45 HYUNDAI GIẢI PHÓNG -vs- HYUNDAI PHẠM VĂN ĐỒNG G TT ĐT BĐ trẻ (HN)
14-08-2022 10:00 HD VIỆT TRÌ -vs- HYUNDAI LÀO CAI A Hoàng Nam (YB)
14-08-2022 10:00 HYUNDAI VĨNH YÊN -vs- HYUNDAI BẮC GIANG B TT Thanh TN (BN)
14-08-2022 10:00 HD HẢI DƯƠNG -vs- HYUNDAI THÁI BÌNH C CĐ Duyên Hải (HP)
14-08-2022 10:00 HYUNDAI HƯNG YÊN -vs- HYUNDAI NAM ĐỊNH D Nhật Minh Quang (PL)
14-08-2022 10:00 HD LÊ VĂN LƯƠNG -vs- HYUNDAI CẦU DIỄN E TT ĐT BĐ trẻ (HN)
14-08-2022 10:00 HD PHẠM HÙNG -vs- HYUNDAI ĐÔNG ĐÔ F TT ĐT BĐ trẻ (HN)
14-08-2022 10:00 HYUNDAI HÀ ĐÔNG -vs- HYUNDAI LONG BIÊN G TT ĐT BĐ trẻ (HN)

Kết quả

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
21-08-2022 14:30 HYUNDAI THÁI BÌNH 3 - 3 HYUNDAI QUẢNG NINH C CĐ Duyên Hải (HP)
21-08-2022 15:00 HYUNDAI LÀO CAI 3 - 2 HYUNDAI TUYÊN QUANG A Hoàng Nam (YB)
21-08-2022 15:00 HYUNDAI THÁI NGUYÊN 1 - 5 HYUNDAI VĨNH YÊN B TT Thanh TN (BN)
21-08-2022 15:00 HD NINH BÌNH 7 - 0 HYUNDAI HƯNG YÊN D Nhật Minh Quang (PL)
21-08-2022 15:45 HYUNDAI HẢI PHÒNG 2 - 2 HD HẢI DƯƠNG C CĐ Duyên Hải (HP)
21-08-2022 16:15 HYUNDAI YÊN BÁI 2 - 10 HD VIỆT TRÌ A Hoàng Nam (YB)
21-08-2022 16:15 HYUNDAI BẮC GIANG 5 - 2 HD BẮC NINH B TT Thanh TN (BN)
21-08-2022 16:15 HYUNDAI NAM ĐỊNH 3 - 1 HYUNDAI HÀ NAM D Nhật Minh Quang (PL)
28-08-2022 08:45 HYUNDAI CẦU DIỄN 5 - 2 Hyundai Thành Công E TT ĐT BĐ trẻ (HN)
28-08-2022 08:45 HYUNDAI HÒA BÌNH 0 - 9 HD PHẠM HÙNG F TT ĐT BĐ trẻ (HN)
28-08-2022 08:45 HYUNDAI ĐÔNG ĐÔ 1 - 0 HYUNDAI ĐÔNG ANH F TT ĐT BĐ trẻ (HN)
28-08-2022 10:00 HYUNDAI SƠN TÂY 0 - 5 HD LÊ VĂN LƯƠNG E TT ĐT BĐ trẻ (HN)
28-08-2022 10:00 HYUNDAI PHẠM VĂN ĐỒNG 8 - 1 HYUNDAI HÀ ĐÔNG G TT ĐT BĐ trẻ (HN)
28-08-2022 10:00 HD AN KHÁNH 9 - 0 HYUNDAI LONG BIÊN G TT ĐT BĐ trẻ (HN)

Thống kê chuyên môn

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến