Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
19-11-2023 08:00 vinfatec -vs- Đội A-4 A
19-11-2023 08:00 Đội A-2 -vs- Đội A-5 A
19-11-2023 08:00 Đội B-1 -vs- Đội B-4 B
19-11-2023 08:00 Đội B-2 -vs- Đội B-5 B
19-11-2023 08:00 Đội C-1 -vs- Đội C-3 C
19-11-2023 08:00 Đội C-2 -vs- Đội C-4 C
19-11-2023 08:00 Đội D-1 -vs- Đội D-3 D
19-11-2023 08:00 Đội D-2 -vs- Đội D-4 D

Kết quả

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân

Thống kê chuyên môn

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến