Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Sân
10-11-2023 08:00 Đội 1 -vs- Đội 11
10-11-2023 08:00 Đội 2 -vs- Đội 12
10-11-2023 08:00 Đội 3 -vs- Đội 13
10-11-2023 08:00 Đội 4 -vs- Đội 14
10-11-2023 08:00 Đội 5 -vs- Đội 15
10-11-2023 08:00 Đội 6 -vs- Đội 16
10-11-2023 08:00 Đội 7 -vs- Đội 17
10-11-2023 08:00 Đội 8 -vs- Đội 18
10-11-2023 08:00 Đội 9 -vs- Đội 19
10-11-2023 08:00 Đội 10 -vs- Đội 20

Kết quả

Ngày Giờ Trận đấu Sân

Thống kê chuyên môn

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến