Hệ thống quản lý giải đấu chuyên nghiệp

Sport Open Cup HS 2022

Sport Open Cup HS 2022

Từ 07-06-2022 đến 30-06-2022

Mobile Cup 2022

Mobile Cup 2022

Từ 06-06-2022 đến 08-06-2022

ASEAN CUP - Lần thứ 2 năm 2022

ASEAN CUP - Lần thứ 2 năm 2022

Từ 05-06-2022 đến 01-01-1970

Giải U14 Champioship CUP THCS Season 2

Giải U14 Champioship CUP THCS Season 2

Từ 05-06-2022 đến 30-09-2022

Mùa 1

Mùa 1

Từ 05-06-2022 đến 26-06-2022

Vòng đầu

Vòng đầu

Từ 05-06-2022 đến 14-06-2022

Vòng đầu

Vòng đầu

Từ 05-06-2022 đến 14-06-2022

U17 phường quảng vinh

U17 phường quảng vinh

Từ 04-06-2022 đến 01-07-2022

GIẢI BÓNG ĐÁ CUP MÙA XUÂN 2022

GIẢI BÓNG ĐÁ CUP MÙA XUÂN 2022

Từ 04-06-2022 đến 09-07-2022

con cup

con cup

Từ 03-06-2022 đến 09-07-2022

GIẢI BÓNG ĐÁ CUNG HOÀNG ĐẠO

GIẢI BÓNG ĐÁ CUNG HOÀNG ĐẠO

Từ 01-06-2022 đến 01-07-2022

QUẢNG XƯƠNG LEAGUE S1

QUẢNG XƯƠNG LEAGUE S1

Từ 01-06-2022 đến 01-07-2022

Hỗ trợ trực tuyến