World League

Ngày bắt đầu: 04/02/2024
Ngày kết thúc: 02/04/2024
Số đội tham dự: 16
Địa điểm thi đấu: Viet nam
Thể thức thi đấu: Đá vòng tròn
Tổng số trận đấu: 120
Số hiệp 1 trận: 2
Thời gian 1 hiệp: 45 phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội: 11
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội: 1

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến