World cup

Ngày bắt đầu: 01/04/2024
Ngày kết thúc: 01/04/2024
Số đội tham dự: 48
Địa điểm thi đấu:
Thể thức thi đấu: Chia bảng
Số bảng đấu: 12
Tổng số trận đấu: 103
Số hiệp 1 trận: 2
Thời gian 1 hiệp: 0 phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội: 28
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội: 0

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến