u18 đồng cương open 2022

Ngày bắt đầu: 10/07/2022
Ngày kết thúc: 31/07/2022
Số đội tham dự: 8
Địa điểm thi đấu: sân bóng hạo long
Thể thức thi đấu: Chia bảng
Số bảng đấu: 2
Tổng số trận đấu: 16

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến