u15 trạng trình

Ngày bắt đầu: 20/06/2022
Ngày kết thúc: 30/06/2022
Số đội tham dự: 4
Địa điểm thi đấu: sân sát bờ đê
Thể thức thi đấu: Đá vòng tròn
Tổng số trận đấu: 6

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến