U-13 World Cup Inter-confederation Playoffs

Ngày bắt đầu: 03/07/2022
Ngày kết thúc: 11/07/2022
Số đội tham dự: 12
Địa điểm thi đấu: Australia - New Zealand
Thể thức thi đấu: Loại trực tiếp
Tổng số trận đấu: 10

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến