Mùa 3

Ngày bắt đầu: 09/02/2024
Ngày kết thúc: 09/02/2024
Số đội tham dự: 10
Địa điểm thi đấu: Việt Nam
Thể thức thi đấu: Chia bảng
Số bảng đấu: 0
Tổng số trận đấu: 1
Số hiệp 1 trận: 0
Thời gian 1 hiệp: 0 phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội: 0
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội: 0

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến