SIEU CUP 2022

Ngày bắt đầu: 05/07/2022
Ngày kết thúc: 09/07/2022
Số đội tham dự: 4
Địa điểm thi đấu:
Thể thức thi đấu: Loại trực tiếp
Tổng số trận đấu: 3
Số hiệp 1 trận:
Thời gian 1 hiệp: phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội:
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội:

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến