Giao luu

Ngày bắt đầu: 27/05/2022
Ngày kết thúc: 28/05/2022
Số đội tham dự: 4
Địa điểm thi đấu: Bien hoa
Thể thức thi đấu: Đá vòng tròn
Tổng số trận đấu: 6

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến