ROCKHOPPER

Ngày bắt đầu: 02/04/2024
Ngày kết thúc: 02/04/2024
Số đội tham dự: 8
Địa điểm thi đấu: BÌNH THUẬN
Thể thức thi đấu: Chia bảng
Số bảng đấu: 2
Tổng số trận đấu: 16
Số hiệp 1 trận: 2
Thời gian 1 hiệp: 5 phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội: 4
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội: 1

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến