RMG

Ngày bắt đầu: 20/11/2023
Ngày kết thúc: 20/11/2023
Số đội tham dự: 4
Địa điểm thi đấu: Võ văn Hát
Thể thức thi đấu: Đá vòng tròn
Tổng số trận đấu: 6
Số hiệp 1 trận: 0
Thời gian 1 hiệp: 0 phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội: 0
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội: 0

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến