KING'S CUP SEASON 2 - 2024

Ngày bắt đầu: 27/04/2024
Ngày kết thúc: 30/04/1982
Số đội tham dự: 8
Địa điểm thi đấu:
Thể thức thi đấu: Chia bảng
Số bảng đấu: 2
Tổng số trận đấu: 15
Số hiệp 1 trận: 2
Thời gian 1 hiệp: 20 phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội: 12
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội: 2

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến