HỘI THI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII KHU VỰC I NĂM 2023

Ngày bắt đầu: 18/11/2023
Ngày kết thúc: 24/11/2023
Số đội tham dự: 4
Địa điểm thi đấu: CAO BẰNG
Thể thức thi đấu: Đá vòng tròn
Tổng số trận đấu: 6
Số hiệp 1 trận: 2
Thời gian 1 hiệp: 25 phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội: 7
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội: 3

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến