Nỏ bt

Ngày bắt đầu: 01/04/2024
Ngày kết thúc: 01/04/2024
Số đội tham dự: 20
Địa điểm thi đấu: Chiuu
Thể thức thi đấu: Loại trực tiếp
Tổng số trận đấu: 19
Số hiệp 1 trận: 2
Thời gian 1 hiệp: 30 phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội: 14
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội: 3

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến