GIẢI NỘI BỘ FAMILY PHÚ THỌ - LẦN I NĂM 2023

Ngày bắt đầu: 21/11/2023
Ngày kết thúc: 15/12/2023
Số đội tham dự: 3
Địa điểm thi đấu: SÂN NGUYỄN TẤT THÀNH
Thể thức thi đấu: Đá vòng tròn
Tổng số trận đấu: 6
Số hiệp 1 trận: 2
Thời gian 1 hiệp: 30 phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội: 13
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội: 1

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến