Giải FCO

Ngày bắt đầu: 02/04/2024
Ngày kết thúc: 02/04/2024
Số đội tham dự: 10
Địa điểm thi đấu: Thôi
Thể thức thi đấu: Chia bảng
Số bảng đấu: 2
Tổng số trận đấu: 87
Số hiệp 1 trận: 0
Thời gian 1 hiệp: 0 phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội: 11
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội: 0

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến