GIẢI BÓNG ĐÁ O40 PHƯỜNG AN HƯNG NĂM 2024

Ngày bắt đầu: 07/04/2024
Ngày kết thúc: 12/05/2024
Số đội tham dự: 5
Địa điểm thi đấu: SÂN BÓNG AN HƯNG
Thể thức thi đấu: Đá vòng tròn
Tổng số trận đấu: 10
Số hiệp 1 trận: 2
Thời gian 1 hiệp: 30 phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội: 25
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội: 3

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến