GIẢI BÓNG ĐÁ O34 CÁC DOANH NGHIỆP DIỄN CHÂU LẦN 1 - NĂM 2022

Ngày bắt đầu: 03/07/2022
Ngày kết thúc: 13/07/2022
Số đội tham dự: 8
Địa điểm thi đấu: Diễn Ngọc - Diễn Châu - NGhệ An
Thể thức thi đấu: Chia bảng
Số bảng đấu: 2
Tổng số trận đấu: 16

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến