GẢI BÓNG ĐÁ XÓM KHÁY MÒN MỞ RỘNG CHÀO XUÂN LẦN THỨ II

Ngày bắt đầu: 05/02/2024
Ngày kết thúc: 05/02/2024
Số đội tham dự: 7
Địa điểm thi đấu: SVĐ XÃ TỰ DO
Thể thức thi đấu: Chia bảng
Số bảng đấu: 2
Tổng số trận đấu: 21
Số hiệp 1 trận: 2
Thời gian 1 hiệp: 25 phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội: 15
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội: 3

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến