2024

Ngày bắt đầu: 12/02/2024
Ngày kết thúc: 21/02/2024
Số đội tham dự: 19
Địa điểm thi đấu: Đình Phong
Thể thức thi đấu: Chia bảng
Số bảng đấu: 4
Tổng số trận đấu: 43
Số hiệp 1 trận: 2
Thời gian 1 hiệp: 30 phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội: 7
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội: 3

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến