Giải Bóng đá thường niên Khoa CNTT trường Đại Học Hạ Long

Ngày bắt đầu: 01/03/2024
Ngày kết thúc: 24/11/2023
Số đội tham dự: 12
Địa điểm thi đấu: Đại Học Hạ Long
Thể thức thi đấu: Chia bảng
Số bảng đấu: 2
Tổng số trận đấu: 34
Số hiệp 1 trận: 2
Thời gian 1 hiệp: 45 phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội: 7
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội: 1

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến