FC ONLINE BO3 NATIONAL LEAGUE

Ngày bắt đầu: 31/03/2024
Ngày kết thúc: 30/04/2024
Số đội tham dự: 5
Địa điểm thi đấu: Việt Nam
Thể thức thi đấu: Đá vòng tròn
Tổng số trận đấu: 20
Số hiệp 1 trận: 0
Thời gian 1 hiệp: 0 phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội: 0
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội: 0

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến