FC Euro 2024

Ngày bắt đầu: 01/04/2024
Ngày kết thúc: 01/04/2024
Số đội tham dự: 24
Địa điểm thi đấu: PS Gold
Thể thức thi đấu: Chia bảng
Số bảng đấu: 6
Tổng số trận đấu: 51
Số hiệp 1 trận: 2
Thời gian 1 hiệp: 6 phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội: 0
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội: 0

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến