Đồng niên huyện Cẩm Xuyên lần thứ 2

Ngày bắt đầu: 11/01/2023
Ngày kết thúc: 15/01/2023
Số đội tham dự: 11
Địa điểm thi đấu:
Thể thức thi đấu: Chia bảng
Số bảng đấu: 3
Tổng số trận đấu: 22
Số hiệp 1 trận:
Thời gian 1 hiệp: phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội:
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội:

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến