Đồng niên huyện Cẩm Xuyên lần thứ 2

Ngày bắt đầu: 11/01/2023
Ngày kết thúc: 15/01/2023
Số đội tham dự: 11
Địa điểm thi đấu:
Thể thức thi đấu: Chia bảng
Số bảng đấu: 3
Tổng số trận đấu: 22

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến