Mùa giải 2022-2023

Ngày bắt đầu: 03/07/2022
Ngày kết thúc: 10/07/2022
Số đội tham dự: 8
Địa điểm thi đấu: Sân banh Hậu Football
Thể thức thi đấu: Loại trực tiếp
Tổng số trận đấu: 7

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến