Nhà tài trợ

Trận đấu

3 - 2

23-05-2019 18:30

SÂN 6C

  • NGÔ VĂN SỰ (10')
  • TRẦN VĂN ĐĂNG (18')
  • TRẦN VĂN HÙNG (35')
  • VĂN QUÂN (49')
  • VĂN QUÂN (49')
  • (40') Xuân Hùng
  • (52') Tuấn Anh

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến