Nhà tài trợ

Trận đấu

1 - 1 4 - 3

20-05-2019 18:30

SÂN 6C

  • VÕ TÀI THU (16')
  • (15') Doãn Nam

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến